Správa sítě

Správa počítačových sítí, případně outsourcing IT, je pro malé a střední podniky prokazatelně výraznou finanční úsporou. I přes tuto skutečnost je tato služba na našem trhu velmi málo využívána. Pokud se kupříkladu podíváme na studii provedenou firmou MARKENT, s.r.o. kterou zveřejnil její ředitel Jiří Reml v článku Outsourcing IT v České republice dnes a zítra, tak zjistíme že na našem trhu využívá outsourcing pouze 25% firem, ale pouze 2/5 z nich outsourcují správu počítačových sítí. Tedy pouze 10% firem přenechává správu sítí externím správcům. Průzkum proběhl u firem, kteří mají předplacený časopis Computerworld, tedy u firem se zvýšeným zájmem o výpočetní techniku. V obecné rovině trhu bude toto procentní zastoupení výrazně nižší a bude se pohybovat v řádu jednotek procent.

Tento stav u nás platí již několik let a je poměrně setrvalý, naproti tomu ve světě je provozování outsourcingu nasazováno hlavně z důvodů finančních úspor a má permanentně rostoucí tendenci. Přitom nasazení externího správce sítě přináší firmě nejen finanční úsporu, ale firma získává především partnera s vysokou odborností. V dnešním světě IT není v silách jednoho člověka obsáhnout všechny oblasti tohoto oboru a proto je výhodné mít partnera, který v sobě skrývá specialisty na jednotlivé oblasti a navíc ve valné většině případů jsou jeho finanční nároky nižší než u vlastního zaměstnance. Mezi oblasti, které se dnes zahrnují do pojmu „správce sítě“ patří především:

  • plánování a návrh strategie IT vývoje firmy
  • optimalizace datových sítí
  • správa hardware (servis či údržba serverů, notebooků, počítačových stanic, tiskáren...)
  • správa software (údržba databázových systémů, nastavení serverů, aktualizace OS ....)
  • návrh a realizace bezpečnostní strategie • návrh a realizace zálohovacích systémů
  • zastupování klientů vůči ostatním subdodavatelům IT
  • konzultační činnost
  • vzdálená správa serverů

 

Uvedené činnosti a samozřejmě mnoho dalších, jež dnes správci sítí vykonávají, vyžadují nejen průběžné vzdělávání v uvedených oblastech, ale také nemalé výdaje na techniku určenou k vykonávání těchto činností (servisní nástroje, diagnostický SW, měřící přístroje...). Tyto náklady na sebe přebírá správcovská firma a přímo tak šetří finanční prostředky klienta.

Pro naši firmu je správa sítí, neboli outsourcing služeb v oblasti výpočetní techniky hlavní náplní činnosti. Dlouhodobě se věnujeme této specializaci a snažíme se naplňovat veškeré teze uvedené výše. Pro klienty jsme na základě dlouholetých zkušeností připravili produkty, které pokrývají specifické požadavky českého trhu a přinášejí vysokou odbornost a flexibilitu spolu s finanční úsporou.


Kontaktní formulář

FIRMA ACIT JE DISTRIBUTOREM RENOVOVANÝCH KAZET SPOLEČNOSTI ABEL-COMPUTER

Autorizovaný prodejce

Naše firma je GOLD partnerem společnosti ESET s.r.o.

Nepřehlédněte!
Servis počítačů na Praze 4
Jako každé zařízení, tak i počítače podléhají zubu času, komponenty mají svou životnost, stárnou a mohou se u nich vyskytnout nejrůznější závady. Mnozí se tedy dostanou do situace, kdy jejich...
Udržujete si náskok díky technice?
Málokdo z nás dnes ke své práci nepotřebuje počítač. Počítač se za krátkou dobu své existence stal nepostradatelným pro valnou většinu produktivních lidí. Tato situace umožňuje výrobcům...

Rychlé kontakty

ACIT s.r.o.

Chodovská 228/3
Praha 4, 14100

tel.:    +420 241 742 795
mobil: +420 606 155 608

e-mail: info@acit.cz
web:    www.acit.cz

ACIT s.r.o. školí základy práce na počítači, práci s MS Office, ovládání internetu, práci s multimédii a mnohé další.